Lang werd gedacht dat alleen mensen kunnen meedrummen met verschillende ritmes, maar nu blijken dieren dat ook te kunnen. Zo maakten Amerikaanse psychologen onlangs bekend dat bonobo Kuni kan meedrummen met een mens.

Dat is best bijzonder: het synchroniseren van beweging op geluid – zoals dansen op en meetikken met muziek – vereist namelijk bepaalde hersenmechanismen die ook als voorwaarde worden gezien voor de ontwikkeling van taal. Nu blijkt dus dat deze mechanismen niet alleen bij mensen aanwezig zijn. Een paar jaar geleden dook op YouTube al papegaai Alex op, die meestampt en -beweegt met muziek.

Spontaneaous tempo and rhythmic entrainment in a bonobo, Journal of Comparative Psychology, november 2015