1. Rationeel vergeven: je neemt bewust het besluit om je woede en gekwetstheid niet te tonen en de ander op een positieve manier te benaderen.
  2. Emotioneel vergeven: je zet je negatieve gevoelens om in positieve, waardoor je uiteindelijk met empathie aan diegene kunt denken.

Hoewel beide vormen van vergeving positieve effecten hebben, blijkt uit een recente Britse studie dat emotioneel vergeven een bijkomend voordeel heeft: je onthoudt nog wel de kern van de nare gebeurtenis, maar vergeet de pijnlijke details ervan sneller. Volgens de onderzoekers komt dat doordat je tijdens het proces van emotioneel vergeven – en waarschijnlijk ook al wanneer je iemand probéért op deze manier te vergeven – meer psychologische afstand van de gebeurtenis neemt. Je zoomt als het ware uit, waardoor je de gebeurtenis op een meer globale en abstracte manier gaat verwerken (‘Hij was erg aangedaan door het verlies van onze moeder en had geen ruimte in zijn hoofd om aan mij te denken’) in plaats van te blijven hangen in concrete details (‘Hij zei die middag dat mama dat fotoalbum alleen voor hem had gemaakt!’). En dat maakt het makkelijker om die details ook echt te kunnen vergeten.

Moving on or deciding to let go? [..], Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, januari 2021