Iets liefs tegen je partner zeggen geeft meer verbondenheid, meer tevredenheid met de relatie, meer vreugde en zelfvertrouwen, en het wapent je tegen stress. Waarom spreken partners hun affectie dan toch vaak niet uit? Amerikaanse onderzoekers lieten proefpersonen een week lang een dagboekje bijhouden. Dat leidde tot deze top-6 van redenen waarom we liefdevolle woorden inslikken:

  1. Angst dat de ander je dan te klef of te afhankelijk vindt;
  2. Een verkeerde context, bijvoorbeeld omdat je in gezelschap van anderen bent;
  3. Boos/teleurgesteld zijn in je partner;
  4. Je emoties niet willen tonen omdat je dan afgewezen kunt worden;
  5. Het te druk hebben met iets anders, bijvoorbeeld omdat je je moet haasten naar je werk;
  6. Om de ander te ‘straffen’, bijvoorbeeld om te laten merken dat hij of zij te ver is gegaan.

Gemiddeld hielden de proefpersonen vijf keer in een week hun affectie voor zich. Het maakte geen verschil of de relatie serieus of minder serieus was, en mannen en vrouwen deden het even vaak.

A diary examination of romantic and sexual partners withholding affectionate messages, Journal of Social and Personal Relationships, maart 2014