brein & emoties

‘Je kunt niet tegelijkertijd praten en breien’, zeiden onze oma’s al. En ze hadden gelijk. De Franse onderzoekster Véronique Dubost vroeg mensen te praten en te denken tijdens het lopen. Wat bleek: de proefpersonen gingen langzamer lopen en maakten kleinere stappen. De reden: onze hersenen moeten de aandacht verdelen tussen denk- en motorische taken, en geven dan automatisch voorrang aan het denken. Wie ergens snel moet zijn, kan maar beter even zwijgen en z’n verstand op nul zetten.

New Scientist, juli 2002.