Wat hebben jullie onderzocht?

‘Studenten moesten voorafgaand aan hun tentamenperiode twee weken lang twee placebopillen per dag slikken. De studenten uit de placebogroep waren – in vergelijking tot de controlegroep – minder angstig en scoorden hoger op hoop, motivatie en zelfvertrouwen voordat ze het examen ingingen.’

TEST
Doe de test »

Heb je last van examenangst?

Haalden ze ook een hoger cijfer?

‘Iets hoger, maar dat verschil was niet significant. Waarom de proefpersonen uit de placebogroep zich zoveel beter voelden, terwijl ze wisten dat het om een neppil ging, weten we niet. Mogelijk was het de term “placebo” op de verpakking of de positieve manier waarop we het brachten: we vertelden dat het lichaam automatisch reageert op een placebo.’

Kan ik zelf ook een placebo nemen tegen de stress of aan mijn kind geven?

‘Dat kun je zeker proberen: baat het niet dan schaadt het niet. Wij gebruikten van die “suikerpilletjes” waarmee je een cake kunt versieren, maar bijvoorbeeld een vitamine C-tablet kan ook. Probeer het wel zo overtuigend mogelijk te brengen. Hoe sterker de suggestie dat iets gaat helpen, hoe groter de kans dat het werkt.’

Coachfinder

Vind een betrouwbare coach via Coachfinder

Coaching is een behulpzame stap bij zelfontwikkeling. Maar de juiste coach vinden blijkt nog niet zo eenvoudig. Coachfinder helpt jou in de zoektocht naar je ideale coach.

Coach zoeken
Open-label placebos reduce test anxiety and improve self-management skills. A randomized-controlled trial, Scientific Reports, volume 9, 2019