Mensen met de ziekte van Parkinson hebben niet alleen een tekort aan de boodschapperstof dopamine in hun brein. Ook hun serotonineniveau is te laag, stelt de Engelse onderzoeker Marios Politis.

Politis keek naar Parkinsonpatiënten bij wie de bewegingsproblemen sterk waren afgenomen nadat er aan hun dopamineproducerende hersencellen was gesleuteld, maar die wél nog steeds andere symptomen hielden die veel voorkomen bij Parkinson. Voorbeelden daarvan zijn depressiviteit, vermoeidheid en concentratieproblemen.

Op hersenscans zag Politis dat de dopamineproductie van de patiënten inderdaad voor een groot deel was hersteld. In de hersengebieden die slaap, eetlust, stemming, emotie en mentale alertheid reguleren, zag hij echter een tekort aan serotonine. Dat verklaart volgens hem de psychische symptomen waar de patiënten nog steeds mee kampen.

Zijn advies: stimuleer bij Parkinsonpatiënten niet alleen de dopamineproductie, zoals tot nu toe gebruikelijk is, maar probeer ook de hoeveelheid serotonine in hun hersenen te verhogen.

Serotonin Neuron Loss and Nonmotor Symptoms Continue in Parkinson’s Patients (…), Science Translational Medicine, april 2012