De hersenen van pubers zijn nog niet klaar. Daardoor zijn ze nog klunzig in het nemen van beslissingen en het in toom houden van hun emoties en impulsen. Het goede nieuws is dat je als ouder invloed hebt op een goede ontwikkeling van deze processen. Hoe? Bijvoorbeeld door samen met je puberkind beslissingen te nemen, blijkt uit recent onderzoek.

Aan 15- tot 17-jarigen uit diverse landen werd gevraagd in hoeverre ze zelf mochten beslissen over hun uitgaven, vrijetijdsbesteding en het tijdstip dat ze thuis moesten zijn. Pubers die samen met hun ouders overlegden, maakten na één jaar verstandiger keuzes, wat doorwerkte in betere schoolresultaten en minder drankmisbruik.

Parent-Child engagement in decision-making (…), Personality and Individual Differences, augustus 2011