Wat heeft u precies onderzocht?

Benno Haarman: ‘We hebben onder andere PET-scans gemaakt van de hippocampus van mensen met een bipolaire stoornis en een controlegroep. Daarbij stelden we vast dat de microglia, de immuuncellen in de hersenen, bij de bipolaire groep beduidend meer ontstekingsactiviteit lieten zien dan de microglia van de controlegroep. Daaruit kunnen we opmaken dat ontsteking in de hersenen een rol speelt bij bipolariteit’

Dus voortaan kan een PET-scan vertellen of iemand een bipolaire stoornis heeft?

‘Helaas, zo simpel is het niet. Het verschil was alleen op groepsniveau te zien. Binnen beide groepen varieerde de immuunactiviteit nog behoorlijk. Je kunt dus niet zeggen: bij deze activiteit is iemand nog gezond en vanaf daar is sprake van bipolariteit.’

Eigenlijk hebben we dus niet zoveel aan dit onderzoek.

‘Niet voor een snelle diagnosemethode, nee. Maar dit onderzoek levert wel weer nieuwe puzzelstukjes aan voor het grotere plaatje. We begrijpen steeds beter hoe symptomen van een psychiatrische aandoening samenhangen met wat er in het brein gebeurt.’

Als een ontsteking in de hersenen een rol speelt, moeten mensen met een bipolaire stoornis dan niet standaard ontstekingsremmers krijgen?

‘Er zijn inderdaad aanwijzingen dat die kunnen helpen bij bipolariteit. Dan heb ik het bijvoorbeeld over pijnstillers als aspirine, maar ook over visolie. De vraag is alleen: wanneer moeten ze die krijgen? Als ze depressief zijn, in een manische fase, of juist ter voorkoming? Je ziet, er moet nog veel onderzocht worden.’

The dysregulated brain, promotie Rijksuniversiteit Groningen, maart 2017