Volgens de American Psychological Association (APA) spelen bij het ontstaan van ADHD een groot aantal biologische- én omgevingsfactoren een rol. Zo zouden kinderen die veel kritiek van hun ouders krijgen, vaker ADHD ontwikkelen.

De onderzoekers hebben 388 kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar gevolgd en gekeken naar de houding van hun ouders. Daaruit bleek dat hoe kritischer/negatiever de ouders waren ten opzichte van hun kind, hoe kleiner de kans was op herstel.

Hieruit concluderen de wetenschappers dus ook dat ADHD bij kinderen kan worden doorbroken als de ouders zich minder negatief opstellen.

Overigens is niet iedereen even enthousiast over dit onderzoek. Jan Buitelaar (hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Radboud Universiteit) deed in 2014 al soortgelijk onderzoek maar zag toen geen effect.

Volgens de hoogleraar ligt het omslagpunt voor ADHD pas rond het 15de levensjaar waardoor je bij kinderen van 7 tot 13 überhaupt nog geen verbetering van de symptomen kan verwachten.

Bron: Volkskrant. Beeld: iStock