Wat zien scholen over het hoofd?

– ‘Veel structuren in de hersenen zijn bij de geboorte nog helemaal niet af. Sommige blijven rijpen tot het vijfde jaar, sommige tot het tiende of zelfs twintigste jaar. Daar wordt in het onderwijs nog geen rekening mee gehouden, waardoor er soms vaardigheden van kinderen worden verlangd waar ze hersentechnisch nog helemaal niet aan toe zijn.’

Zoals rekenen.

– ‘Ja. Rekenen heeft voor een belangrijk deel te maken met hogere denkfuncties als abstraheren en logisch denken. Maar voor die functies zijn de hersenen met acht jaar nog helemaal niet klaar! Geen wonder dat een heleboel kinderen rekenangst krijgen.’

U zegt ook: jongens moeten anders les krijgen dan meisjes.

– ‘Nou ja, hoe dat precies ingevuld zou moeten worden, daarvoor moeten onderwijskundigen en hersenonderzoekers nog om de tafel. Maar uit hersenonderzoek is de afgelopen jaren gebleken dat er duidelijke verschillen zijn: bepaalde onderdelen in de hersenen rijpen veel sneller bij meisjes dan bij jongens. De taalfuncties ontwikkelen zich bijvoorbeeld vlotter bij meisjes. Het feit dat jongens vaker last hebben van stotteren, adhd of lichte stoornissen in de hersenen, hangt waarschijnlijk samen met die tragere rijping.’

En er is niet genoeg aandacht voor beelddenkers.

– ‘Nee. In het onderwijs ligt

Log in om verder te lezen.