De vraag

Op school tussen agressieve kinderen

Beste Walter,
Onze zoon van 8 heeft sinds maart 2008 diagnose ADHD en ritalin. Dat slaat goed aan. Hij speelt prima met zijn broer van 11. Helaas zit hij sinds mei 2008 in speciaal onderwijs. De basisschool waar hij zat gaf hem ons inzien te weinig tijd (6 weken) om te laten zien hoe goed dat ging en stond ook niet open voor rugzak.

Als ouder weet je van tevoren niet wat speciaal onderwijs inhoudt. De jongens met wie hij nu dagelijks omgaat zijn veelal zware gevallen. Rick is hooggevoelig en hoger begaafd. Hij wordt nu op school getest. Rekenen: eind groep 6 (hij zit begin groep 5). Wij gaan hem opnieuw laten testen en hopen hem uit het speciaal onderwijs te krijgen. Hij heeft hier geen vriendjes en nauwelijks meisjes op school.

Dit is de derde school waar Rick op zit en te veel wisselen is natuurlijk niet echt goed, maar 4 jaar op een school waar de omgeving zo agressief en negatief is vinden wij ook niet gezond.
Wat denkt u van dit verhaal?
Groet,
moeder

Het advies

Walter Matthys

Beste moeder,
Dit verhaal klinkt zeer vertrouwd. Het is mij overigens niet duidelijk of uw zoon op een school zit voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) dan wel op een cluster-4 school (vroeger ZMOK genoemd). Ik vermoed het laatste. Voor alle kinderen op een SBO of cluster-4 school geldt dat het nodig is om regelmatig te evalueren of een kind terug kan naar het regulier onderwijs, bijvoorbeeld met een rugzakje. Hiervoor is natuurlijk het oordeel van de school van groot belang, maar ook kinderpsychiatrische herbeoordeling.

Ik begrijp dat dit nu gaat plaatsvinden. Het is dan niet alleen nodig om na te gaan of een diagnose nog kan worden gesteld, maar ook of de symptomen (gedragsverschijnselen) zijn afgenomen en in welke mate zij hem nog belemmeren in zijn dagelijkse functioneren. Het allerbelangrijkste, ten slotte, is te beoordelen welke steun en hulp hij nodig heeft om zich adequaat te gedragen en de vraag te beantwoorden in welke schoolsituatie die steun en hulp hem geboden kan worden.

Vriendelijke groet,
Walter MatthysWalter Matthys is hoogleraar agressie bij kinderen aan de Universiteit van Utrecht.

Dit vind je misschien ook interessant

Kort

Vrouwen zijn minder boos dan mannen

brein & emoties Het lijkt misschien een cliché, maar het is echt waar dat mannen agressiever zi...
Lees verder
Kort

Vrouwen zijn minder boos dan mannen

brein & emoties Het lijkt misschien een cliché, maar het is echt waar dat mannen agressiever zi...
Lees verder
Verhaal

Onderzoek: Wat heb je aan een coach?

Coachpraktijken schieten als paddestoelen uit de grond. Wat levert coaching nu eigenlijk op? De stan...
Lees verder
Verhaal

Onderzoek: Wat heb je aan een coach?

Coachpraktijken schieten als paddestoelen uit de grond. Wat levert coaching nu eigenlijk op? De stan...
Lees verder
Artikel

De zeven meest gestelde vragen over ADHD

Wat is ADHD? Adhd is voluit een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De afkorting is afkomst...
Lees verder
Artikel

Rustig zonder ritalin

Bij de meeste ADHD'ers verminderen de symptomen snel door medicijnen. Maar wat als je pillen niet zi...
Lees verder
Artikel

Wonderkinderen – Het raadsel van extreme begaafdheid

Mozart schreef zijn eerste composities op zijn vijfde; ’s werelds jongste schaakgrootmeester was d...
Lees verder
Advies

Hoe ga ik om met agressief gedrag?

Lees verder
Verhaal

Praten op je werk over psychische problemen

Gevoelig voor depressies, ooit een burn-out gehad? Tweederde van de mensen met psychische klachten z...
Lees verder
Advies

Mijn hooggevoelige man heeft woede-uitbarstingen

Lees verder