Ontwikkeling

Veel kinderen verwachten dat ze later gaan studeren, maar ondertussen doen ze niet hun best op school. Nieuw onderzoek laat zien hoe een kind extra valt te motiveren.

Training Positief opvoeden voor puberouders
Training

Training Positief opvoeden voor puberouders

  • Positief contact maken met je kind
  • Omgaan met je eigen emoties én die van je kind
  • Afspraken maken en grenzen stellen
Bekijk de training
Nu maar
79,-

Middelbare scholieren kregen ofwel grafiekjes te zien waaruit bleek hoe het gemiddelde salaris toeneemt met een steeds hoger opleidingsniveau, ofwel ze zagen inkomens die losstaan van een opleiding, zoals die van topsporters en televisiepresentatoren. Vervolgens kregen ze van hun docent een niet-verplichte opdracht mee voor extra punten. Het resultaat: kinderen die zagen hoe het salaris van volwassenen samenhangt met hun opleiding, namen zich voor om harder te studeren én maakten acht keer zo vaak de extra opdracht.

Incentivizing education: seeing schoolwork as an investment, not a chore, Journal of experimental social psychology, september 2010