Van de groep die alcohol dronk, zei 43,8 procent dat minder of helemaal niet meer te doen en hetzelfde gold voor 42,4 procent van de cocaïnegebruikers. Daarnaast minderde of stopte 42,5 procent met antidepressiva. Als redenen noemden ze een sterkere verbondenheid met zichzelf, de natuur en anderen te ervaren en zich minder angstig en depressief te voelen.

International Journal of Mental Health and Addiction, mei 2023