Te vroeg geboren worden is niet goed, maar recent Nederlands onderzoek maakt duidelijk dat te laat geboren worden ook nadelen heeft. Baby’s die na meer dan 42 weken zwangerschap werden geboren, hadden als driejarige meer gedragsproblemen en emotionele problemen dan kinderen die ‘op tijd’ geboren waren.

Training Positief opvoeden voor puberouders
Training

Training Positief opvoeden voor puberouders

  • Positief contact maken met je kind
  • Omgaan met je eigen emoties én die van je kind
  • Afspraken maken en grenzen stellen
Bekijk de training
Nu maar
79,-

Met name ADHD-achtig gedrag kwam meer voor. De onderzoekers noemen als mogelijke verklaring dat de placenta na 42 weken ‘versleten’ raakt en minder voedingsstoffen doorgeeft. Ook zou het kunnen dat een nog onbekende oorzaak zowel de gedragsproblemen als de late geboortetijd veroorzaakt. Het heeft in elk geval niet te maken met het hogere geboortegewicht van de baby’s.

Post-term birth and the risk of behavioral and emotional problems in early childhood, International Journal of Epidemiology, nog te verschijnen