Een recente overzichtsstudie leverde deze cijfers op:

  • 84% van de ouders van een te opereren hartpatiëntje vertoont symptomen van acuut trauma;
  • 51% van de ouders zegt een maand na de operatie excessief te piekeren, en
  • 26% vertoont dan symptomen van depressie;
  • 30% van de ouders heeft een half jaar na de operatie een posttraumatische stressstoornis

Psychologische begeleiding van ouders van hartpatiëntjes lijkt daarmee van groot belang. Ook voor het kind. Zo concludeerde een van de gebruikte studies dat depressieve moeders zich minder goed aan hun zieke baby hechtten.
Ander onderzoek liet zien dat kinderen van wie de ouders rond de operatie angstig en depressief waren, vijf jaar later vaker gedragsproblemen vertoonden.

Mental health among parents of children with critical congenital heart defects, Journal of the American Heart Association, februari 2017