De Amerikaanse psycholoog Allen Kanner denkt dat dit materialisme te danken is aan het reclamebombardement dat op kinderen wordt losgelaten. ‘Adverteren komt neer op het creëren van onzekerheid bij mensen die geloven dat zij dingen moeten kopen om gelukkig te zijn.’ Adverteerders zouden narcistische wonden toebrengen, doordat zij kinderen laten geloven dat zij inferieur zijn als zij niet kunnen beschikken over een eindeloze reeks producten.

Training Ontspannen opvoeden
Training

Training Ontspannen opvoeden

  • Ontdek hoe je als ouder positief en relaxed blijft
  • Omgaan met de emoties van je kind
  • Voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd
Bekijk de training
Nu maar
79,-

Zijn collega Tim Kasser valt hem bij. Zijn onderzoek wijst erop dat mensen die meer waarde hechten aan materiële welvaart, meer last hebben van depressies en slechtere relaties. ‘Geluksprofessor’ Ruut Veenhoven bevestigt dat materialisme geen gunstige invloed heeft op het ervaren welbevinden. ‘Mogelijk is het zo dat mensen die te veel bezittingen najagen, te weinig investeren in bevredigender activiteiten zoals sociaal contact. Meer welvaart is niet synoniem aan meer welzijn. Het is echter onzeker of materialisme de oorzaak is van het geringere welbevinden. Het

Log in om verder te lezen.