gezondheid & therapie

Wie een ernstig ongeval meemaakt, een hersenziekte krijgt of wordt getroffen door een beroerte, kan een persoonlijkheidsverandering ondergaan. Slachtoffers moeten wennen aan een nieuwe situatie waarin ze minder zelfstandig zijn, en dat gaat gepaard met de nodige veranderingen in hun emoties en gedrag. Deze veranderingen zijn vaak tijdelijk. Als de karakterveranderingen rechtstreeks het gevolg zijn van schade in bepaalde hersendelen, zijn ze meestal wel blijvend.

Vaak voorkomende blijvende karakterveranderingen na hersenbeschadiging:

FSociaal onaangepast gedrag. Bijvoorbeeld hard praten in een bibliotheek, of luidkeels grappen maken over iemand die ernaast zit.

FGevoelsvervlakking. De patiënt maakt bijvoorbeeld minder oogcontact, en heeft geen interesse in andere mensen.

FOntremming. Bijvoorbeeld intens boos worden, veel eten of drinken en bakken met geld uitgeven.

FEgocentrisme. De patiënt heeft geen oog meer voor de gevoelens van bijvoorbeeld partner of kind en is alleen nog met zichzelf bezig.

FDwangmatig lachen of huilen. Zich niet verdrietig of blij voelen, maar toch ongecontroleerd lachen of huilen.

FSeksuele interesse. Meer of juist minder behoefte aan intiem contact dan voorheen. Soms leidt dit tot ongewenste seksuele toenadering.

FAgressie. De kleinste prikkel leidt al tot scheldpartijen en woede-uitbarstingen. (FvdH)

Zorgwijzer Karakterveranderingen, Hersenstichting Nederland