Neurowetenschapper Suzana Herculano-Houzel vergeleek de breinen van verschillende dieren. Ze keek specifiek naar het aantal hersencellen in de cortex; dat is het evolutionair nieuwste gedeelte van het brein, verantwoordelijk voor complex denkwerk zoals het voorspellen van de toekomst op basis van eerdere ervaringen.

Honden blijken liefst twee keer zoveel neuronen in hun cortex te hebben als katten. Daarom kunnen ze ingewikkelde dingen leren, de krant ophalen of blinde mensen ondersteunen, stelt Herculano-Houzel, die toegeeft zelf een hondenmens te zijn. Maar of kattenmensen haar bevindingen serieus zullen nemen? Ze betwijfelt het: ‘Waarschijnlijk zullen ze zeggen dat katten die dingen wel kúnnen, maar gewoon niet wíllen, omdat ze meer karakter hebben.’

Dogs have the most neurons, though not the largest brain: Trade-off between body mass and number of neurons in the cerebral cortex of large carnivoran species, Frontiers in Neuroanatomy, 2017, vol. 11:118