Onderzoekers hebben onlangs in opdracht van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) in kaart gebracht welke tien risicofactoren kinderen kwetsbaar maken voor het oplopen van een achterstand:

  • te vroeg of met te weinig gewicht geboren worden
  • chronisch ziek zijn
  • een alleenstaande ouder hebben
  • een langdurig werkloze of arbeidsongeschikte ouder hebben
  • een verslaafde ouder hebben
  • een ouder met psychiatrische problemen hebben
  • allochtoon zijn
  • uit het buitenland geadopteerd zijn
  • op de vlucht zijn
  • illegaal in Nederland zijn

De onderzoekers benadrukken dat negentig procent van alle Nederlandse kinderen bloot staat aan minimaal een van deze risicofactoren. Dit betekent echter niet dat al die kinderen serieuze problemen krijgen. De kans dat een kind achterstand oploopt, wordt groter als er sprake is van meerdere risicofactoren en er tegelijkertijd onvoldoende beschermende factoren zijn.

Kwetsbaar jong, NIZW, 2001, www.nizw.nl