Enkel nadenken over de problemen waar we onze (klein)kinderen mee opzadelen is onvoldoende, blijkt uit eerder onderzoek. Terugdenken aan de offers van vorige generaties helpt mogelijk wel.

Proefpersonen die hadden nagedacht over hoe zuinig onze voorouders bijvoorbeeld leefden om hun kinderen te laten studeren of hoe hard ze hebben geknokt voor een veiligere wereld, voelden meer dankbaarheid naar hun voorouder én een grotere morele plicht om zich op hun beurt in te zetten voor toekomstige generaties. Al was het onvoldoende voor een gedragsverandering, mogelijk is het een eerste stap om mensen bewuster te maken van hun rol in het grotere geheel.

Reflecting on sacrifices made by past generations (…), Personality and Social Psychology Bulletin, november 2019