Of ze een slachtoffer wel of niet helpen, hangt ervan af of ze vinden dat het pesten diens eigen schuld is, zeggen Nederlandse onderzoekers.

Volgens omstanders blijkt die ‘eigen schuld’ uit een passieve houding van het slachtoffer zoals ziekmelden of een andere baan zoeken. Als het slachtoffer daarentegen assertief omgaat met pesterijen, bijvoorbeeld door op de pestkop af te stappen, hielden collega’s hem of haar minder verantwoordelijk voor het pesten. Het gevolg: ze hielpen sneller.

Hoe je een gepeste collega kunt bijstaan?

Negeer het pesten niet, ook al heb je er zelf geen last van. Spreek de pester er individueel op aan: ‘Ik zie dat Petra lijdt onder jouw gedrag. Wil je ermee stoppen?’

Spreek de pester erop aan namens jezelf, niet namens het slachtoffer.

cijfer drie Soms kan de directe aanpak de gepeste schaden. Stap dan naar de vertrouwenspersoon, met concrete voorbeelden.

Laat je gepeste collega niet vallen. Ga bijvoorbeeld geregeld samen koffiedrinken en laat hem zijn verhaal doen.

Workplace mobbing: how the victim’s coping behavior influences bystander responses, The Journal of Social Psychology, nog te verschijnen