Wie een familielid of partner met dementie heeft, vindt in het nieuwe boek van psycholoog Huub Buijssen 25 tips voor een soepeler omgang met dementerende naasten. Een voorproefje:

Beter omgaan met dementerende naasten

1. Verdiep u in de stoornis

Zo voelt u zich minder snel persoonlijk aangevallen. Gedrag als achterdocht en gebrek aan initiatief horen bij de ziekte.

2. Praat over het hier en nu

Een dementerende kan informatie niet langer dan dertig seconden vasthouden (behalve als de informatie sterk emotioneel geladen is of heel vaak wordt herhaald). Het heeft dus meestal weinig zin om te vragen naar vanmorgen of volgende week.

3. Of: praat over vroeger

Als de dementie verder voortschrijdt, gaan steeds meer herinneringen verloren, maar eerst die uit recente jaren. U kunt dus nog lang over vroeger praten. De informatie die u zo opdoet, kan van pas komen in een later stadium, wanneer uw naaste steeds meer in het verleden leeft.

4. Ga geen discussies aan.

Door de ziekte is de logica grotendeels verdwenen. Bovendien reageren dementerenden emotioneler, en door het geheugenverlies kunt u dezelfde discussie even later weer voeren.

5. Reageer op het gevoel van de boodschap, niet op de inhoud

Als uw vader klaagt dat hij de hele dag alleen is, zeg dan niet: ‘Dat is niet waar, je hebt elke dag bezoek’, maar: ‘Je voelt je eenzaam.’