Dat ontdekten Amerikaanse onderzoekers in een reeks experimenten waarin onder meer van 73 proefpersonen de onbewuste associaties met creativiteit werden gemeten. De uitkomsten leveren twee inzichten op die van pas kunnen komen bij een brainstorm:

1 Veel mensen staan diep van binnen ambivalent tegenover nieuwe dingen, maar zullen dat niet eens tegenover zichzelf toegeven; een voorkeur voor creativiteit geldt immers als sociaal wenselijk. In situaties waarin openheid voor originele ideeën belangrijk is, is het dus goed alert te zijn op onbewuste weerstand. Het dodelijke oordeel ‘niet creatief genoeg’ zou bijvoorbeeld best eens kunnen voortkomen uit angst voor echte creativiteit.

2 Zelfs mensen die wel echt open-minded zijn, krijgen in een onzekere situatie een voorkeur voor snelle, praktische ideeën boven een originele inval. En zo’n gevoel van onzekerheid creëer je verrassend makkelijk; de onderzoekers merkten dat het al voldoende was te suggereren dat er voor een probleem maar één juiste oplossing was.

The bias against creativity, Psychological Science, nog te verschijnen