Een goed gesprek is te herkennen in het brein, zo blijkt uit hersenonderzoek. Wanneer iemand heel goed luistert naar wat een ander zegt, is op hersenscans te zien dat bij beide gesprekspartners dezelfde breingebieden actief zijn. Een aandachtige luisteraar spiegelt dus met zijn brein als vanzelf het brein van de spreker. Dat stimuleert het begrip, niet alleen van wat er gezegd wordt, maar ook van de gevoelens die de spreker erbij heeft. Zulke kennis van hoe het brein werkt kunnen we volgens de Amerikaanse neuropsychologen Andrew Newberg en Mark Robert Waldman inzetten om ­beter te leren communiceren. In hun boek Words can change your brain hebben ze een ­batterij hersen­onderzoeken omgevormd tot nuttige gespreks­tips. Tip 1: ontspan!

Gebruik positieve woorden

Boosheid, een negatieve stemming en zelfs een klein woord als ‘nee’ verhogen de negativiteit in het brein, zowel bij de spreker als de ­toehoorder. De amandelkernen – de hersen­gebieden die angst, verdriet en boosheid ­herkennen – slaan aan en veroorzaken een emotionele reactie. Het gevolg is onder meer dat de ander minder goed onthoudt wat u zegt. Het brein reageert zelfs op negatieve woorden zonder dat we ze bewust gehoord hebben. U hoeft u tijdens het praten natuurlijk

Log in om verder te lezen.