De Amerikaanse onderzoeker Dennis Dyck en zijn collega’s ondervroegen zeventig mensen die de zorg voor een schizofreen familielid onder hun hoede hebben. Symptomen van schizofrenen als lusteloosheid, gebrek aan interesse, weinig communiceren (de zogenoemde ‘negatieve symptomen’) blijken een grotere last op de schouders van familieleden te leggen dan ‘positieve symptomen’ als hallucinaties, verwarde gedachten en achterdocht. De onderzoekers denken dat dit komt doordat de negatieve symptomen vaak moeilijker te behandelen zijn en dus langer duren, waardoor deze patiënten meer hulp nodig hebben in de dagelijkse (huishoudelijke) taken.

(Psychosomatic Medicine, vol 61, 1999)