Relaties

Mensen zijn kuddedieren: ze lopen vaak blindelings de groep achterna. Dat concludeerde psycholoog Solomon Asch, die op 20 juni 1955 de resultaten van zijn onderzoek naar conformisme wereldkundig maakte. Asch plaatste een proefpersoon in een groep van ongeveer zeven mensen, liet een lijn zien, en vroeg welke van drie andere lijnen even lang was als de getoonde lijn. In werkelijkheid was de groep van zeven stiekem geïnstrueerd om unaniem duidelijk de verkeerde lijn aan te wijzen. Wat bleek? Meer dan eenderde van de proefpersonen sloot zich aan bij het verkeerde antwoord van de groep. En dat terwijl ze in voorafgaande individuele sessies wél onmiddellijk de goede lijn hadden aangewezen. Asch bedacht dat deze mensen meegaan met de groep omdat ze graag aardig gevonden willen worden, niet omdat ze denken dat de groep het beter weet. Het befaamde experiment van Asch is later talloze malen herhaald, in allerlei landen. Jongere generaties bleken weliswaar ietsje minder conformistisch, maar over het algemeen reageren mensen vandaag de dag nog net als in 1955.