Het aantal zelfdodingen steeg de afgelopen jaren zorgwekkend. Maar liefst 1854 Nederlanders beroofden zich in 2013 van het leven. Voor de Tweede Kamer was dat onlangs reden om een miljoen extra vrij te maken voor onderzoek naar preventie.

Levensmoeheid kan echt overgaan

In het diepst van hun ellende kunnen mensen zich vaak niet voorstellen dat ze ooit weer echt gelukki...

Lees verder

Een mooi initiatief, want er zijn nog steeds de nodige vragen rond zelfdoding. In hoeverre valt het risico bijvoorbeeld te voorspellen? En wat zijn de beste manieren om iemand die wanhopig is te helpen?

Maar veel is ook al wél bekend. Alleen: niet bij het brede publiek. En dat is jammer, want met wat meer kennis zouden we die stijgende cijfers misschien al op korte termijn omlaag kunnen krijgen. Daarom hieronder: 5 dingen die iedereen zou moeten weten over suïcide.

cijfer een

Mensen die een suïcidepoging doen, willen meestal niet dood

‘Vaak wordt gedacht dat mensen die een poging doen zichzelf om het leven te brengen, naar de dood verlangen,’ zegt klinisch psycholoog Ad Kerkhof, hoogleraar suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. ‘Dat is een misverstand. Ze willen niet meer léven – en dat is echt wat anders. Ze willen ontsnappen aan de ondraaglijke gevoelens en gedachtes waarmee ze kampen, zoals “niemand houdt van me” of “ik ben anderen alleen maar tot

Log in om verder te lezen.