Proefpersonen moesten woordjes leren, waarna de ene helft ongeveer een uur mocht slapen, terwijl de rest een dvd bekeek. Hierna deden alle proefpersonen een geheugentest. Daaruit bleek dat de slapers aanzienlijk beter presteerden.

Volgens de onderzoekers komt dit doordat de hippocampus, een van onze belangrijkste geheugengebieden, tijdens de slaap de kans krijgt geleerde informatie extra goed op te slaan.

Nap sleep preserves associative but not item memory performance, Neurobiology of Learning and Memory, april 2015