Hieronder beantwoorden we de zeven meest gestelde vragen over ADHD en hier lees je wat we allemaal nog meer weten over ADHD.

Basistraining

Leven met ADHD

  • Leer wat het betekent om ADHD te hebben
  • Ontdek hoe je het leven met ADHD makkelijker maakt
  • Met inspirerende video's en artikelen
bekijk de training
Nu maar
€ 35,-

1. Wat is ADHD?

ADHD is voluit een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De afkorting is afkomstig van het Engelse attention-deficit/hyperactivity disorder. Volwassenen en kinderen met de stoornis ADHD hebben drie hoofdproblemen: zij kunnen hun aandacht nergens goed bijhouden, ze zijn impulsief en handelen zonder eerst te overwegen wat de consequenties zijn en ze zijn overbeweeglijk of hyperactief. Dit zijn alle drie normale en veel voorkomende verschijnselen, maar bij ADHD zijn ze erg hardnekkig en zo sterk dat ze de ontwikkeling bedreigen. Je moet spreken van een handicap in plaats van een overmaat aan speelsheid.

2. Is het de schuld van de ouders?

Het antwoord op deze vraag is vooral afhankelijk van wat je wilt bereiken. Nee, zeg je om te laten zien dat veel kinderen met ADHD heel gewone of zelfs prima ouders hebben, die eigenlijk niets te verwijten valt. Zij hebben een probleemkind en worden daar onterecht op aangekeken. Ja, zeg je om te laten zien dat de omgeving wel degelijk invloed kan hebben. De Amsterdamse psycholoog Pier Prins schrijft bijvoorbeeld dat het niet verwonderlijk is ‘dat onze samenleving die steeds actiever, lawaaiiger en jachtiger wordt, ook steeds meer kinderen kent die thuis en op school opvallen door hun rusteloze, ongeconcentreerde en impulsieve gedrag.’ Een ideaal opvoedingsklimaat voorkomt waarschijnlijk een deel van de ADHD-gevallen.

3. Is het een ernstige stoornis?

Zonder enige twijfel is dit een van de vragen over ADHD die bevestigend beantwoord moet worden. ADHD zet de relatie met de omgeving onder druk. Het kind staat bloot aan veel spanningen en krijgt vaak te maken met afwijzing. Dit is uiteraard niet bevorderlijk voor het welbevinden. De Amerikaanse kinderpsychiater Russell Barkley geeft bovendien de volgende cijfers in zijn uitstekende boek Diagnose ADHD; Een gids voor ouders en hulpverleners: ‘In de Verenigde Staten is meer dan twintig procent van de ADHD-kinderen ooit betrokken geweest bij ernstige brandstichting in hun eigen omgeving, meer dan dertig procent is betrokken geweest bij diefstal, meer dan veertig procent rookt en drinkt op jonge leeftijd, en meer dan vijfentwintig procent is wel eens van school gestuurd vanwege slecht gedrag. Kort geleden is ook de invloed van adhd op autorijden onderzocht. Binnen twee jaar na het behalen van het rij bewijs veroorzaken jonge volwassenen met ADHD vier keer zo veel auto-ongelukken en krijgen zij drie keer zoveel boetes voor te hard rijden als jonge bestuurders zonder ADHD.’ De stoornis is gevaarlijk voor kind en omgeving.

4. Groeien kinderen vanzelf over ADHD heen?

Als je er een staatje van zou maken, dan komt ADHD in de kindertijd bij drie tot vijf procent van de kinderen voor. Op de leeftijd van twintig jaar voldoet minder dan een procent van de mensen aan de diagnostische criteria voor adhd en op veertigjarige leeftijd is dat nog maar 0,05 procent. Het ouder worden heeft een duidelijk helend effect, al blijft ongeveer de helft van de betrokkenen kampen met enige restverschijnselen.

5. Helpt medicatie bij ADHD?

Dit is een van de meest omstreden vragen over ADHD. Medicijnen als Ritalin zorgen voor een duidelijke vermindering van de symptomen. Het concentratievermogen gaat omhoog en het kind is minder rusteloos. Dit leidt bijvoorbeeld tot betere relaties met leerkrachten en leeftijdgenoten. De medicatie kan aanleiding zijn tot bijwerkingen, maar is in de regel goed te verdragen. Wel bestaat er nog de nodige onzekerheid of de medicatie op de langere termijn het lot van kinderen met ADHD kan verbeteren, omdat hier simpelweg nog te weinig onderzoek naar is gedaan. Ook zijn er kinderen bij wie de medicatie niet aanslaat. Er zijn ook (mogelijke) alternatieven voor Ritalin.

TEST
Doe de test »

Heb je ADHD-trekjes?

6. Bestaan er alternatieven voor medicatie?

Ja. De Utrechtse kinderpsychiater Jan Buitelaar verwoordt de stand van zaken als volgt: ‘De huidige conclusie naar aanleiding van grootschalig onderzoek is dat medicatie de eerste behandelingsstrategie is en blijft bij ADHD, maar dat starten met intensieve gedragstherapie, mits beschikbaar en bij ouders die dat kunnen opbrengen, een te verdedigen alternatief is.’ De gedragstherapie zorgt ervoor dat het kind te maken krijgt met een helder gestructureerde omgeving en tracht het kind te ondersteunen bij het verwerven van een betere impulsbeheersing. De hyperactiviteit blijkt beter behandelbaar dan het aandachtstekort. Als de gedragstherapie na zes maanden nog onvoldoende resultaat heeft, dient een aanvullende behandeling met medicijnen ingesteld te worden.

7. Wat zijn MBD en ADD?

De afkortingen beheersen het gebied van de aandachtsstoornissen. Voorheen werd de stoornis beschreven als Minimal Brain Damage. De veronderstelde hersenbeschadiging werd echter alleen verondersteld, nooit aangetoond. Vandaar dat we tegenwoordig de voorkeur geven aan de meer feitelijke omschrijving als aandachtstekortstoornis. De term ADD is een afkorting van de Attention Deficit Disorder. Deze term wordt tegenwoordig meestal gebruikt voor kinderen en volwassenen die wel de concentratieproblemen hebben, maar niet de overbeweeglijke onrust.

Heb jij vragen over ADHD? In deze video beantwoordt psycholoog Sander Begeer 5 vragen over ADHD.