Nu zijn dit alle drie normale en veel voorkomende verschijnselen, maar bij adhd zijn ze erg hardnekkig en zo sterk dat de ontwikkeling erdoor bedreigd wordt. Je moet spreken van een handicap in plaats van een overmaat aan speelsheid.

Is het de schuld van de ouders?

Het antwoord op deze vraag is vooral afhankelijk van wat je wilt bereiken. Nee, zeg je om te laten zien dat veel kinderen met adhd heel gewone of zelfs prima ouders hebben, die eigenlijk niets te verwijten valt. Zij hebben een probleemkind en worden daar onterecht op aangekeken. Ja, zeg je om te laten zien dat de omgeving wel degelijk invloed kan hebben. De Amsterdamse psycholoog Pier Prins schrijft bijvoorbeeld dat het niet verwonderlijk is ‘dat onze sa men leving die steeds actiever, lawaaiiger en jachtiger wordt ook steeds meer kinderen kent die thuis en op school opvallen door hun rusteloze, ongeconcentreerde en impulsieve gedrag.’ Een ideaal opvoedingsklimaat zou waarschijnlijk een deel van de adhd-gevallen kunnen voorkomen.

Is het een ernstige stoornis?

Zonder enige twijfel moet deze vraag bevestigend beantwoord worden. adhd zet de relatie met de omgeving onder druk. Het kind staat bloot aan veel spanningen en krijgt vaak te maken met

Log in om verder te lezen.