Onderzoekers van de Tilburg Universiteit bestudeerden de gegevens van 85.000 Noorse moeders die tijdens hun zwangerschap en tot drie jaar na de geboorte van hun kind vragenlijsten invulden over het wel en wee van het (naderende) moederschap.

Wat doet het moederschap met je zelfvertrouwen?
Onderzoeker Manon van Scheppingen: ‘Het schommelt: tijdens de zwangerschap daalt het zelfvertrouwen, maar zes maanden na de geboorte is er even een flinke piek. Wellicht omdat moeders zich dan meer thuis voelen in de moederrol. Een jaar later zakt het zelfvertrouwen weer in en blijft geleidelijk dalen in de eerste jaren na de geboorte. Maar gelukkig stabiliseert het ook weer. Vrouwen geven hun zelfvertrouwen aan het begin van hun eerste en tweede zwangerschap hetzelfde cijfer.’

Waarom is het krijgen van een kind slecht voor je zelfvertrouwen?
‘Waarschijnlijk doordat je hormonen van slag zijn en je lichaam verandert. Ons lichaamsbeeld hangt sterk samen met ons zelfvertrouwen.’

Hoe denken kersverse moeders over hun relatie?
‘Een kind krijgen heeft grote impact op je romantische relatie. Vrouwen die voor het eerst moeder worden zijn tijdens hun zwangerschap nog erg tevreden. Maar na de geboorte ervaren ze plotseling een sterke relationele dip. Van daaruit neemt de tevredenheid geleidelijk steeds verder af. Het lijkt erop dat met de komst van elk nieuw kind de ontevredenheid over de relatie toeneemt. Relatieperikelen na de komst van een kind komen veel voor, maar zijn niet onontkoombaar. Er zijn ook moeders wier relatie en zelfvertrouwen stabiel blijft. Hoe tevredener vrouwen zijn met hun relatie, hoe meer zelfvertrouwen zij bovendien hebben. En andersom geldt hetzelfde: als het zelfvertrouwen toeneemt, dan neemt de kwaliteit van de relatie ook toe.’

Een kind krijgen is dus niet alleen maar doffe ellende?
‘Deze studie gaat niet om levensgeluk. We kunnen niet zeggen dat moeders minder tevreden zijn met hun leven. Met zelfvertrouwen of relatiekwaliteit meten we niet hoe betekenisvol je je leven vindt of hoe blij je bent met je kind. Trouwens, bij koppels die geen kinderen krijgen wordt de relatie op den duur ook minder. Stellen met en zonder kinderen die al lang samen zijn, geven ongeveer dezelfde score aan hun relatie.’ (MvS)

Self-esteem and relationship satisfaction during the transition to motherhood, Journal of Personality and Social Psychology, Vol 114, 2018