Mijn oma koesterde die foto, zelfs toen die allang niet meer kon. Niet alleen omdat mijn broertje daarop zo’n zakkige jarennegentigbroek droeg, mijn kalende achterneef nog een volle bos krullen had en mijn neven en nichten nog een moeder.

Laat familiepatronen los – maak je eigen keuzes
Training

Laat familiepatronen los – maak je eigen keuzes

  • Herken én doorbreek je belemmerende familiepatronen
  • Ontdek hoe je je eigen pad kunt bewandelen en voel je vrijer
  • Inspirerende video’s en opdrachten onder begeleiding van een contextueel therapeut
Bekijk de training
Nu maar
69,-

Het anachronistische zat ’m vooral in het feit dat werkelijk niemand nog bij dezelfde partner was als op de foto, afgezien van mijn ouders. Niemand.

Kijk, daar heb je de oudste broer van mijn vader, die was toen nog met Thea. Mijn liefste nicht, hier nog met de hippe kapper uit New York. M

ijn ooms, mijn zusje, ikzelf – allemaal staan we lachend en tevreden naar de camera te kijken naast iemand die inmiddels allang weer op een andere familiefoto staat, om de verjaardag van een andere stammoeder te vieren.

Natuurlijk had mijn oma die foto jaren eerder kunnen vervangen door een nieuwere versie. Het grappige is dat ze dat kennelijk nooit nodig heeft gevonden.

Misschien omdat het nog steeds haar kinderen en kleinkinderen waren, waar ze tussen stond. Wat er veranderd was, had voor ons meer betekenis dan voor haar.

Want er is iets dat familiebanden onderscheidt van alle andere relaties in je leven. Familie blijft familie. Wat er ook gebeurt, je zult altijd stevig ingeklemd zitten tussen je ouders en je kinderen, met broers en zussen aan weerszij.

Dat raamwerk blijft overeind, zelfs als je probeert je eraan te onttrekken, als iemand overlijdt of als je radicaal het contact verbreekt. Het is waar systeemtherapie op berust en waar familieopstellingen hun populariteit aan danken, net als huiltelevisie en kerstcommercials: de eeuwige orde der dingen, even troostend als beklemmend, even warm als onontkoombaar.

In deze special nemen we al die bijzondere relaties onder de loep. We duiken in het wetenschappelijk onderzoek naar opstellingswerk, ontrafelen feiten en fictie over geboortevolgorde, geven stiefjes en bonusbroers, gekoesterde exen en nieuwe beminden de plek die hun toekomt.

Drie jaar geleden is mijn oma gestorven. We vieren nog elke zomer haar verjaardag, met alle neven en nichten. Een nieuw achterkleinkind is in de maak. Nieuwe liefdes schuiven af en aan. En al zie je er op de foto niets van, mijn oma staat gewoon nog in het midden – trots en tevreden als altijd.

Zelf aan de slag met familiepatronen? Bekijk hier de nieuwe online training contextuele therapie, om patronen te leren begrijpen én doorbreken.