Relaties

Persoonlijke en echt belangrijke onderwerpen bespreekt u waarschijnlijk enkel met diegenen die heel dicht bij u staan: uw intimi. Volgens Amerikaanse sociologen is het intimi-netwerk van Amerikanen de laatste twee decennia drastisch veranderd. Hadden de proefpersonen in 1985 gemiddeld nog drie mensen waarmee ze belangrijk lief en leed deelden, nu zijn dat er nog maar twee. Bovendien zijn deze mensen tegenwoordig veel vaker familieleden dan vroeger.

Wij waren benieuwd hoe het is gesteld met de nauwste banden van Nederlanders en vroegen de bezoekers van onze website naar hun intimi. Bijna zevenhonderd mensen vulden de enquête in. Het intimi-netwerk van onze lezers blijkt flink groter dan dat van de Amerikanen: ruim zeventig procent heeft drie of meer mensen waarbij ze hun hart kunnen luchten. In tegenstelling tot de Amerikanen vinden ze deze mensen voornamelijk buiten de familie.

Eenderde van de lezers kent de persoon die hem of haar het meest na staat, al langer dan twintig jaar. Ze hebben gemiddeld wekelijks contact. Slechts 2 procent heeft niemand om persoonlijke zaken mee te bespreken. Dit is een stuk rooskleuriger dan bij de Amerikanen, waar bijna een kwart niemand heeft.

Internetpoll Psychologie Magazine, augustus 2006