Tot deze opvallende conclusie kwam een team van internationale wetenschappers na een analyse van al het recente onderzoek naar bijna-doodervaringen.

Volgens de onderzoekers zijn onze hersencellen weerbaarder dan gedacht: ze stoppen niet zodra het hart stopt, maar sterven gedurende enkele uren of dagen af. Daardoor kan de hersenactiviteit tijdens het sterfproces worden onderzocht. Zo blijkt uit EEG-scans dat er tijdens het sterfproces hersenactiviteit aanwezig is die op een verhoogd bewustzijn duidt. Dat sluit mogelijk aan bij het feit dat veel mensen met een bijna-doodervaring dat als een intense hallucinogene ervaring beschrijven.

Guidelines and standards for the study of death and recalled experiences of death (…), Annals of the New York Academy of Sciences, februari 2022