De Amerikaanse psychologe en onderzoekster Laurie Kramer zette een training op om het contact tussen kinderen thuis te verbeteren. Een paar tips daaruit:

  • Neem niet als einddoel dat de hoeveelheid ruzies moet afnemen. Minder bonje betekent niet automatisch dat je kinderen leuk met elkaar omgaan. Kinderen die getraind werden in het verminderen van conflict maakten inderdaad minder ruzie, maar speelden ook meer apart.
  • Focus op een positieve omgang met elkaar: samen spelen, praten, gedeelde interesses, plezier. Zoek activiteiten die al uw kinderen leuk vinden.
  • Neem een coachende houding aan bij ruzies. Dat kost weliswaar meer tijd dan uw kinderen uit elkaar halen of het ze zelf laten uitvechten, maar het heeft wel een blijvend positief effect.
  • Help uw kinderen om dingen vanuit verschillende perspectieven te zien en andermans mening te respecteren. Laat ze hun eigen kant van het verhaal vertellen en ook het standpunt van de ander innemen.
  • Leer uw kinderen om niet meteen boze opzet te zien in het gedrag van de ander. Verhelder de intenties van alle partijen en maak duidelijk hoe hun gedrag overkomt op anderen.
  • Zorg dat alle betrokken kinderen weten waar het conflict over gaat. Help hen verschillende manieren te bedenken om het conflict op te lossen.

The essential ingredients of successful sibling relationships, Child Development Perspectives, augustus 2010