7 IQ-punten levert een kind in als het in zijn eerste twee levensjaren mishandeld wordt of ziet dat zijn moeder wordt mishandeld. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek waarin ruim 200 baby’s van bijstandsmoeders vijf jaar werden gevolgd. Met tussenpozen bestudeerden wetenschappers het gedrag van moeder en kind, ondervroegen ze de moeder, en vroegen ze medische gegevens op.

Ook maten ze op 2-, 5-, en 8-jarige leeftijd de intelligentie van de kinderen. Degenen die voor hun tweede huiselijk geweld hadden meegemaakt, scoorden steevast beduidend lager dan degenen die dat niet hadden ervaren. Het toont weer eens aan hoe kwetsbaar een jong brein is.