Door dit werkboek ontdek je de wortels van je perfectionisme. Je gaat na welke verwachtingen je ouders, grootouders en leerkrachten van je hadden. En ook welke druk je als kind ervoer vanuit de cultuur of religie waarbinnen je opgroeide. Wat gebeurde er als je niet aan bepaalde verwachtingen kon voldoen? In hoeverre heb je ze overgenomen en sta je daar eigenlijk wel echt achter?

Je leert onderscheid te maken tussen gezond en ongezond perfectionisme. Hard werken en uitmuntendheid nastreven dragen bij tot succes. Maar als je hierin doorschiet, zet je jezelf te veel onder druk. Dus vraag je af op welke manier perfectionisme helpend of nuttig voor je is, maar óók wanneer het leidt tot stress, isolement en overmatig werken en je het dus beter kunt loslaten.

Je krijgt advies hoe je je zelfkritische gedachten kunt ombuigen. Dat doe je met behulp van zelfcompassie. Misschien veroordeel je jezelf bijvoorbeeld als je weer die 10.000 stappen niet hebt gehaald, maar daar heb je niets aan. Een realistische en behulpzame gedachte is in dit geval dat 10.000 stappen zetten een streefdoel is dat je soms haalt en soms ook niet.

omslag boek hoezo perfect - sharon martin

Sharon Martin, Hoezo perfect? Voor perfectionisten, uitstellers en people-pleasers, Boom, € 24,50