De vraag

Huisregels voor volwassen kinderen?

Wij zijn een gezin met vijf thuiswonende kinderen tussen 13 en 24 jaar; drie zijn volwassen. We laten de kinderen zoveel mogelijk los, zeker na hun 18de jaar. Er zijn een paar huisregels, zoals melden als je niet thuis eet. Op vrijdag gaan ze uit en mogen ze op hun eigen tijd thuiskomen. Op zaterdag willen we dat ze om één uur thuis zijn, zodat ze ‘s zondags uitgerust mee naar de kerk kunnen. De oudste houdt zich daar niet aan en dat leidt tot conflicten. Wij zeggen: dan moet je maar op jezelf gaan wonen, maar daarvoor ontbreken de financiën. Ze wonen onder ons dak; dan mogen we toch wel deze eis stellen?

Het advies

Jolet Plomp

Psychologie

Ouders kijken naar deze kwestie heel verschillend, zoals ook bleek uit de Facebook-reacties op deze vraag. Sommige vaders en moeders vertelden graag alles te doen voor hun kinderen zolang ze thuis wonen – ‘Hotel Mama’ – zodat die zich helemaal kunnen richten op opleiding en werk. Anderen vinden het bij de opvoeding horen dat kinderen meedraaien in het huishouden, zodat ze die taken goed onder de knie krijgen en de verhoudingen in huis meer gelijkwaardig zijn.

Daarnaast willen alle ouders graag hun waarden en normen doorgeven aan de kinderen, maar dat gebeurt op verschillende manieren. In het ene gezin is het heel gewoon dat vader en moeder invloed blijven uitoefenen op de keuzes van hun kinderen betreffende beroepskeuze, politieke voorkeur, geloof en relaties. In andere gezinnen beperken vader en moeder zich tot het geven van een voorbeeld – zij willen hun kinderen niet sturen. Hoever deze invloed van ouders gaat is dus afhankelijk van de familiecultuur en wat de kinderen daarvan vinden.

Ik adviseer u om eens open met de kinderen van gedachten te wisselen tijdens een ‘huisvergadering’. Uw kinderen zullen zich volwassener gedragen als ze meer kunnen meedenken. En dan lijkt het me nuttig om verschil te maken tussen de praktische regels die nodig zijn voor prettig samenwonen en de principiële regels die voortkomen uit de waarden die u als ouder voor de kinderen belangrijk vindt, zoals de aanwezigheid bij bepaalde evenementen en de kerkgang. Bedenk ook dat er verschil mogelijk is tussen regels en verzoeken. Voor een goede verstandhouding helpt het verder enorm om te vertellen waaróm ouders en kinderen een bepaalde regel wel of niet zien zitten.

Een gezin van zeven mensen, dat is een flinke groep. Al die opgroeiende kinderen zullen nog lang veranderingen teweegbrengen. Uit uw adviesvraag leid ik af dat u niet krampachtig uw gelijk zoekt, maar openstaat voor nieuwe manieren om het gezinsleven te organiseren. De kinderen zullen dat vast waarderen – het lijkt me een compliment voor uw ouderschap dat ze thuis blijven wonen.
Advies van een lezer op Facebook:
‘Wij hadden ook regels voor de volwassen thuiswonende kinderen; hun verdere leven krijgen ze immers ook met regels te maken. Ze belden bijtijds als ze niet kwamen eten of als ze iemand meebrachten. Het tijdstip van eten stond vast; haalden ze dat niet, dan belden ze en werd hun prakkie bewaard. Voor slapen gold hetzelfde: we wisten altijd of ze thuis zouden slapen of niet. Verder was het normaal dat ze hier en daar hielpen in het huishouden. De regels werden gezamenlijk vastgesteld.’
Loes

Dit vind je misschien ook interessant

Advies

Mijn man lacht me uit

Lees verder
Advies

Mijn man lacht me uit

Lees verder
Kort

Twee typen narcisten

Narcisten zien zichzelf als hoog-intelligente, kritische denkers. Maar uit nieuw onderzoek van de un...
Lees verder
Kort

Twee typen narcisten

Narcisten zien zichzelf als hoog-intelligente, kritische denkers. Maar uit nieuw onderzoek van de un...
Lees verder
Artikel

Ouders opgelet

3 redenen om dit boek te lezen: Po Bronson en Ashley Merryman, Ouders opgelet, Maven Publishing, €...
Lees verder
Artikel

Marion (49) heeft dis: ‘Ik heb verschillende persoonli...

Marion (49) heeft dis: meervoudige persoonlijkheidsstoornis, overgehouden aan een leven vol misbruik...
Lees verder
Verhaal

Ouders, maak je niet zo druk

Waarom vinden ouders het zo lastig zich te richten op wat écht belangrijk is in de opvoeding? Waaro...
Lees verder
Artikel

Opvoedstijlen – de afkeurende opvoedstijl

De weg naar beter ouderschap begint met zelfonderzoek. De Amerikaanse relatietherapeut John Gottman ...
Lees verder
Artikel

Wat u nog niet wist over opvoeden

De Canon van opvoeding geeft in 51 thema's praktische wetenschappelijke kennis op het gebied van opv...
Lees verder
Advies

Hoe slecht is playstation voor een kind?

Lees verder