Gevonden? Of was je al snel afgehaakt? Zorgvuldige, plichtsgetrouwe mensen zijn betere zoekers, concluderen Britse en Amerikaanse psychologen. Ze lieten een grote groep bagagecontroleurs – die voor hun beroep dagelijks speuren naar illegale goederen in koffers – maar liefst 256 van dit soort plaatjes beoordelen. De speurneuzen vulden ook persoonlijkheidsvragenlijsten in.

Wat bleek: controleurs met een zorgvuldige, plichtsgetrouwe persoonlijkheid misten bijna geen T’s. Minder zorgvuldige deelnemers gaven al gauw aan dat er geen T op het plaatje stond, ook als dat wel het geval was. De hoeveelheid ervaring met speurwerk bleek daarbij geen rol te spelen. ‘De bereidheid moeite te blijven doen om een object te vinden, lijkt de belangrijkste voorspeller voor zoeksucces,’ concludeert mede-onderzoeker Kait Clark van Cardiff University.
Het goede nieuws: ook de minder zorgvuldige persoonlijkheden kunnen goede zoekers worden. ‘Gebruik een zoeksysteem,’ tipt Clark. ‘Volg een strategische route langs het hele zoekterrein en laat je niet van dat pad afleiden.’ En: de aanhouder wint.

Who should be searching? Differences in personality can affect visual search accuracy, Personality and Individual Differences, 2017, vol. 116