Hij refereerde aan nieuw onderzoek van Sapiens Labs, waaruit blijkt dat het krijgen van een smartphone op basisschoolleeftijd kan leiden tot minder eigenwaarde, veerkracht en motivatie en meer somberheid, angst en agressie – in het bijzonder bij meisjes.

Training Positief opvoeden voor puberouders
Training

Training Positief opvoeden voor puberouders

  • Positief contact maken met je kind
  • Omgaan met je eigen emoties én die van je kind
  • Afspraken maken en grenzen stellen
Bekijk de training
Nu maar
79,-

Het advies: geef je kind geen smartphone tot de middelbare school. En in Nederland geldt sinds kort ook voor middelbare scholen de richtlijn ‘geen telefoons in de klas’. Maar daarbuiten blijven er natuurlijk genoeg uren over om te scrollen, filmpjes te kijken en berichten te sturen.

Hoe beperk je als ouder de negatieve invloed van al dat schermgebruik? De American Psychological Association geeft aanbevelingen op basis van wetenschappelijk onderzoek.

  1. Stimuleer je kind om social media voor vriendschap en steun te gebruiken. Een youtuber die vertelt over zijn depressies, een klasgenoot die zich online uitlaat over discriminatie. Social media zijn niet alleen slecht, ze kunnen ook verbindend zijn. Door met gelijkgestemden ervaringen uit te wisselen, kan een kind zich minder eenzaam voelen met zijn probleem.
  2. Kijk mee en praat erover. Snapchat, TikTok, YouTube; laat je kind voordoen wat je allemaal met deze platforms kunt. Ga niet meteen met een belerend vingertje pleziertjes de grond in boren, maar praat erover. Als je interesse toont, zal je kind ook eerder dingen uit de virtuele wereld met je delen.
  3. Wees alert op schadelijke ideeën. Op social media vind je veel nepnieuws, cyberhaat, discriminatie en extreme ideeën die bijvoorbeeld eetstoornissen in de hand kunnen werken. Bespreek met je kind dat dit bestaat en wat de gevolgen kunnen zijn. Bijvoorbeeld aan de hand van inspirerende filmpjes zoals ‘Cost of beauty’ van Dove of games als Getbadnews.com (om nepnieuws te leren herkennen). Zet een tijdslot (of desnoods blok) op platforms waarvan je merkt dat ze je kind geen goed doen. En rapporteer foute content aan het platform.
  4. Stel duidelijke grenzen. De hersengebieden van kinderen die te maken hebben met zelfbeheersing zijn nog niet volledig ontwikkeld, dus geef je kind duidelijke grenzen wat betreft online schermtijd. Geef daarnaast het goede voorbeeld. Kinderen leren meer van volwassenen door wat ze doen dan door wat ze zeggen. Dus leg zelf ook je telefoon weg tijdens het eten of als je kind wat vertelt.
  5. Waak voor afhankelijkheid. Als je kind door schermgebruik slechter slaapt, niet aan zijn huiswerk begint, zich gaat vervelen of ruzie gaat maken als hij niet op het scherm mag, dan vertoont hij tekenen van afhankelijkheid. Dat maakt hem mogelijk vatbaarder voor psychische problemen of een ontwikkelingsachterstand. Alle tijd die je kind achter een scherm doorbrengt, wordt afgesnoept van de tijd om te spelen, tekenen, sporten en praten.
American Psychological Association, mei 2023