‘Over gevoelens werd nooit gepraat in mijn familie. Allebei mijn ouders hadden een moeilijke, traumatische jeugd, maar over angsten, onzekerheden en psychische problemen werd met geen woord gerept.

Emoties waren er wel bij ons thuis, in alle hevigheid zelfs. Er was intense liefde en intense woede. Er werd hard gelachen en hard gehuild. Alle subtielere emoties die er vast ook waren, zoals schaamte, verveling en somberheid werden op een andere manier geuit, meestal als boosheid.’

Aan het woord is de wereldberoemde Amerikaanse hoogleraar Brené Brown. In haar nieuwe boek Atlas of the heart neemt ze de lezer mee langs 87 emoties en ervaringen en wat die teweegbrengen. Ze signaleerde namelijk dat veel mensen net als zijzelf niet hebben geleerd om hun emoties te onderzoeken en er woorden aan te geven.

Log in om verder te lezen.