Gezondheid

Lange vrouwenbenen worden sexier gevonden dan korte beentjes; dat is geen nieuws. Maar waarom? De Engelse onderzoeker Viren Swami nam als uitgangspunt de been-torsoratio; de verhouding van de lengte van het been tot de rest van het lichaam. Lange benen zouden een teken zijn van gezondheid, omdat stagnatie van de groei – door een tekort aan voedingsstoffen of door stress – leidt tot relatief korte benen.

Training Meer genieten van seks
Training

Training Meer genieten van seks

  • Nog meer genieten van seks, alleen én samen
  • Ontdek jouw seksuele rem en gaspedaal
  • Leer welke seksmythes er zijn, en hoe die jouw plezier in de weg kunnen staan
Bekijk de training
Nu maar
45,-

Uit Swami’s onderzoek blijkt dat bij vrouwen inderdaad de maximale beenlengte het meest aantrekkelijk wordt gevonden (nummer 5 op het plaatje). Maar voor mannen geldt precies het omgekeerde: zowel vrouwen als mannen vinden de man met de kortste benen het meest aantrekkelijk (nummer 1).

De gezondheidsverklaring is hiermee verworpen, want die zou ook voor mannen moeten gelden. Andere mogelijkheid: omdat vrouwen verhoudingsgewijs langere benen hebben dan mannen, zijn lange benen in de loop der tijd wellicht geassocieerd met vrouwelijkheid. Ook zouden langere benen bij vrouwen samengaan met bredere heupen, wat bevallingen makkelijker zou maken en dus de overlevingskans van het nageslacht zou vergroten. Bij mannen kan het zijn dat korte benen de borstkas beter doen uitkomen – een teken van mannelijkheid.

Body Image, vol. 3, 2006