Maakt uw partner een kwetsende opmerking over uw figuur (‘hangbuikzwijn!’), smijt u dan de kookwekker naar zijn hoofd? Of slikt u omwille van de lieve vrede uw woede in? Beide reacties kun je bestempelen als slechte woede, stelt ontwikkelings­psycholoog Steven Pont. Hoe het dan wél moet, bespreekt hij in Goed kwaad! Ben je goed kwaad, dan is je boosheid in verhouding tot het onrecht dat je is aangedaan en wordt deze niet gevoed door oude frustraties. Om beter om te gaan met woede introduceert de auteur de w.o.e.d.e.-weg: Wacht en handel niet naar je eerste impuls, Onderzoek alternatieve reacties, Elimineer ongunstige alternatieven, Doe wat met je woede en Evalueer de uitkomsten van je gedrag.

Assertiviteit heet dit alles ook wel – door Pont gedefinieerd als de kunde om je belangen te behartigen met behoud van de relatie met de ander. Volgens deze definitie zijn niet alleen mensen die over zich heen laten lopen sub­assertief, maar ook mensen die last hebben van ongecontroleerde woede-uitbarstingen. Een interessante invalshoek, want de meeste boeken over assertiviteit richten zich alleen op mensen die er moeite mee hebben boos te worden.

Een ander pluspunt van het boek is dat

het veel achtergrondinformatie bevat. Zo legt Pont uit dat er slechts 0,55 seconde verstrijkt tussen de eerste hersenimpuls die aanzet tot boos handelen en het handelen zelf. In die korte tijd moeten mensen beslissen of ze meegaan in de impuls (met kookwekkers gooien) of niet. Dit kan verklaren waarom veel mensen het gevoel hebben dat boosheid hen ‘overkomt’. De w.o.e.d.e.-weg vereist dan ook een omslag in denken. In plaats van je te verschuilen achter je woede, kies je zélf voor hoe je je gedraagt. Dat maakt deze benadering effectief, maar ook lastig.

De uitgebreide achtergrondinformatie maakt het boek tevens interessant voor mensen die vooral kampen met de assertiviteitsproblemen van anderen. Het helpt namelijk beter begrijpen waarom bijvoorbeeld mishandelde vrouwen bij hun gewelddadige echtgenoot blijven, of getergde automobilisten bij de geringste vertraging hun middelvinger opsteken. In een tijd waarin zoveel mensen een kort lontje hebben, is dat geen overbodige luxe.

– Goed kwaad! Waarom sommigen te snel boos worden en anderen te laat (en wat je daaraan kunt doen), Steven Pont, Unieboek, € 14,95