Werknemers die weinig ruimte hebben om hun werk zelf in te delen, gaan eerder dood dan hun collega’s die dat wel kunnen, zelfs als die collega’s banen hebben met veel stress. Dat blijkt uit een longitudinaal onderzoek onder Amerikaanse werknemers. Het onderzoek begon in 1968.

Gebrek aan regelmogelijkheden op het werk is risicoverhogend. Wie een baan heeft met weinig autonomie en weinig prikkels, heeft meestal ook weinig uitdagingen. Om dat geestdodende werk te compenseren gaan mensen zich vervolgens riskant gedragen: roken, drinken, gevaarlijk sporten. Overigens kun je nog altijd beter werken dan werkloos zijn, want werklozen gaan gemiddeld weer eerder dood dan werkenden.

Psychosomatic Medicine, mei/juni 2002