Eenvoudig gesteld kunnen problemen en kwesties op twee verschillende manieren worden benaderd. U kunt er logisch over nadenken, waarbij rationele gedachten en analytische oorzaak-gevolgredeneringen de hoofdrol spelen. Ervaring is hierbij belangrijk en alles wordt in woorden en zinnen uitdrukt.

Vertrouw je op je intuïtie?
TEST
Doe de test »

Vertrouw je op je intuïtie?

Maar u kunt ook kiezen voor de intuïtieve manier, die juist niet logisch is, maar gevoelsmatig, geïnspireerd en creatief. Indrukken komen niet in woorden en zinnen, maar u ziet in uw hoofd plaatjes, symbolen en metaforen, of u ervaart bepaalde lichamelijke gevoelens. Ervaring speelt ook een rol bij intuïtie, maar meestal gaat het daarbij om onbewust opgeslagen ervaringen en indrukken.

De volgende situatie geeft een voorbeeld van dit verschil. Twee chefs hebben sollicitatiegesprekken gevoerd met kandidaten voor een vacature. De een vindt kandidaat A het meest geschikt, omdat deze veel ervaring heeft en de juiste opleiding heeft. De ander ziet kandidaat B het meest zitten, vooral omdat hij een goed gevoel heeft bij deze kandidaat. Hij kan deze impressie alleen niet met feiten onderbouwen. Uiteindelijk nemen ze kandidaat B aan, die al snel zoveel succes heeft, dat hij binnen een jaar is weggekocht door de concurrent.

Bron: Marcia Emery. Intuition Workbook, an expert’s guide to unlocking the wisdom of your subconscious Mind. Prentice Hall, New Jersey.