Positiviteitsonderzoeker Barbara L Frederickson vertelt:

Al jaren doe ik onderzoek naar de waarde van positieve emoties: die fijne maar voorbijgaande momenten van vreugde, sereniteit, dankbaarheid, plezier. Zowel in laboratorium- als in veldonderzoek heb ik de effecten van deze momenten op de denkstijlen, vaardigheden, persoonlijkheidstrekken en het welzijn van mensen onderzocht. Uit de onderzoeksbevindingen bleek dat positieve emoties veel meer voordelen met zich meedragen dan de meesten van ons vermoeden.

Die voordelen komen op twee manieren terug in mijn ‘Broaden-and-Build’ theorie. Ten eerste: wanneer we een positieve emotie ervaren, verbreden we letterlijk ons beeld. Hierdoor maken we creatieve verbindingen, zien we onze verbondenheid met anderen, en zien we onze problemen met een heldere blik onder ogen (het zogeheten ‘Broaden-effect’). Ten tweede: als we er een gewoonte van maken om die geluksgemoedstoestanden op te zoeken, veranderen en groeien we, worden we betere versies van onszelf, en ontwikkelen we die instrumenten die we nodig hebben om het beste uit ons leven te halen(het ‘Build-effect’). Verrassend is dat deze tweeledige voordelen van positieve emoties een omslagpunt kennen: wanneer er tenminste driemaal zoveel positieve emoties als negatieve emoties zijn, dan ontstaan deze voordelen, wanneer dit niet het geval is, dan gebeurt dit niet.

Aanvankelijk sprak het onderzoek naar positieve emoties me simpelweg aan omdat het een mysterieus, grotendeels nog niet in kaart gebracht wetenschapsgebied is. Toen echter deze 3:1 ratio aan de oppervlakte kwam, verschoven mijn beweegredenen. Ik realiseerde me dat mijn werk waardevolle levenslessen bevatte. Ik begon te experimenteren met manieren om meer positiviteit in mijn eigen dag, en in mijn eigen gezinsleven, te ‘injecteren’. De resultaten waren opzienbarend. Ik begon dagelijks verborgen kansen op sereniteit en speelsheid te herkennen. Wat ik eens beschouwde als onbelangrijk, voedde me nu. Ik voelde me opgewekt en levendig. En deze nieuwe en positieve energie inspireerde mijn relaties thuis, op het werk, en in mijn verdere leven. Ik schreef het boek ‘Positivity om te delen wat ik zelf, zowel op wetenschappelijk als op persoonlijk vlak, geleerd en ervaren had over de waarde van positieve emoties.

Een paar weken nadat het boek was verschenen, werd ik uitgenodigd om te spreken in een boekenwinkel in Durham, North Carolina. Nadat ik enkele openingszinnen had gesproken en een passage uit mijn boek had voorgelezen, hief een man uit het publiek zijn hand op. Hij vertelde me dat zijn vrienden en familie hem, zes dagen nadat hij was begonnen in ‘Positivity’, ‘de nieuw Jim’ waren gaan noemen. Hij erkende dat hij het grootste deel van zijn leven een behoorlijke zuurpruim was geweest, maar dat het lezen over de wetenschap van positieve emoties nieuwe kansen voor hem creëerde. Kansen die doorwerkten in zijn familie- en vriendenkring. En nee, ik had hem niet betaald om deze woorden te zeggen – ik had Jim – de oude noch de nieuwe versie – nog nooit ontmoet. Ik was echter geraakt door zijn woorden, en ze herinnerden me eraan waarom ik het boek geschreven had. Ik had het geschreven voor ‘de nieuwe Jim’.

Had ik al gezegd dat Jim 88 is? Barbara Fredrickson is de auteur van ‘Positivity‘ en professor aan de Universiteit van North Carolina.

Meer positiviteitsblogs kunt u lezen op Psychology Today