Bij de niet-vrijwilligers is dat 85 procent. Dit blijkt uit gegevens van ruim 45.000 personen van 15 jaar of ouder. Vrijwilligers voelen zich niet alleen gelukkiger dan niet-vrijwilligers, maar ook tevredener met hun leven, sociale contacten en psychische gezondheid. Gemiddeld besteden ze 4,4 uur per week aan vrijwilligerswerk. Méér uren maakt niet nóg gelukkiger.

CBS – Statistische Trends, februari 2020