Zij bekeken hoe goed 24 jonge delinquenten in vergelijking met ‘gewone’ leeftijdsgenoten waren in het benoemen van verschillende gezichtsuitdrukkingen. Daaruit bleek dat de delinquenten een uitdrukking van walging vaker aanzien voor boosheid.

Dat is kwalijk volgens de onderzoekers, omdat dat het in de praktijk kan betekenen dat criminelen een situatie sneller als vijandig zien, waardoor ze eerder agressief zullen reageren. De onderliggende reden voor de verkeerde interpretatie is volgens de onderzoekers dat criminelen vaker licht ontvlambaar en bozer zijn, en hun eigen boosheid op anderen projecteren.

Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, september 2009