Britse neurowetenschappers denken nu het hersenmechanisme hierachter te hebben blootgelegd. Uit hersenscans bleek dat de inferieure pariëtale cortex (IPC), een breingebied dat de fijne motoriek aanstuurt, wordt uitgeschakeld wanneer proefpersonen zich bekeken voelden.
De IPC werkt samen met het zogenoemde actie-observatienetwerk, een hersengebied waarmee we op basis van iemands kijkrichting en gezichtsuitdrukking bepalen wat diegene denkt. Als dat hersengebied zich gesteund voelt door een publiek, blijft de IPC goed werken. Maar als we een kritische blik waarnemen, stopt de IPC ermee en hapert onze motoriek.
Volgens de onderzoekers helpt het te denken dat het publiek je steunt en je een goede prestatie toewenst.

Why I tense up when you watch me, Scientific Reports, januari 2016