1. Sta emoties toe. Een scheiding roept heftige emoties op – zelfs als twee mensen in redelijke harmonie besloten hebben uit elkaar te gaan. Soms herkennen de partners zichzelf nauwelijks vanwege die onbeheerste woede-uitbarstingen, die huilbuien, dat gemis dat voelt als fysieke pijn.
  2. Emoties zijn begrijpelijk en functioneel. Ontkenning maakt dat de kille waarheid zich niet ineens volledig aan je opdringt. Woede is separerende energie: het maakt het gemakkelijker om je ex los te laten. Verdriet helpt om te verteren wat er gebeurd is. Een scheiding is nu eenmaal een rouwproces, en het kost tijd om je los te maken van elkaar.
  3. Maar roep ook emoties niet steeds bewust opnieuw op. Stop met het vergaren van informatie over uw ex: vis niet bij gemeenschappelijke vrienden, kennissen of de kinderen naar wat hij nu weer allemaal (wel! of juist niet!) gedaan heeft. En zoek geen teleurstellingen op door te pas en te onpas aan te kloppen bij uw ex voor hulp of affectie.
  4. Beperk de tijd die u besteedt aan negatieve emoties. Trek dagelijks op een vast tijdstip een kwartier uit voor het doorvoelen van uw boosheid, jaloezie, teleurstelling of verdriet en geef er uiting aan, bijvoorbeeld door te schrijven of een bandje in te spreken. Sta uzelf buiten dat kwartier niet toe erover uit te weiden. Wellicht zult u merken dat u na een tijdje niet meer zo’n behoefte hebt om stil te staan bij die negatieve emoties die energie vreten.
  5. Tot slot: ga leuke dingen te doen. Al staat uw hoofd daar in het begin misschien niet naar. In iedere relatie raken de partners na verloop van tijd liefhebberijen kwijt, omdat ze zich wederzijds aanpassen. Probeer die oude passies en gewoontes weer boven te halen.

Hulp voor jongeren

Jongeren die lijden onder een scheiding kunnen terecht bij Villa Pinede