Er zijn weinig tot geen aanwijzingen dat speciale breintrainingprogramma’s werken. Dat concluderen Amerikaanse psychologen nadat ze 374 eerdere studies hiernaar bestudeerden. Zo’n programma traint weliswaar wel degelijk je hersenen, maar daarmee verbeter je alleen de resultaten op de training zelf. Er is nauwelijks bewijs dat het je in het dagelijks leven ook wat oplevert.

Volgens de psychologen hebben de meeste onderzoeken naar breintrainingen te weinig deelnemers om steekhoudende resultaten te meten. Ook ontbreekt geregeld een controlegroep, of wordt er geen rekening gehouden met het placebo-effect.

Wil je toch iets doen voor je breinconditie? Deze maatregelen hebben hun nut wél bewezen:

  • Een nieuwe taal leren
  • Een muziekinstrument leren spelen
  • Regelmatige afwisseling van de vaste routes in je dagelijks leven
  • Voldoende bewegen
  • Gezond eten
Do “Brain-Training” Programs Work?, Psychological Science in the Public Interest, oktober 2016